De samenleving snakt naar meer onderling vertrouwen en welbevinden.
Dat lukt beter met mensen in je directe nabijheid dan alleen.
Samen leven verduurzamen kan alleen wanneer mensen begaan zijn met elkaar en in de eigen buurt samen zaken voor elkaar krijgen.

Daarom stimuleert, begeleidt en faciliteert stichting Coloci mensen met initiatieven die willen bijdragen aan een gezonde, plezierige en veilige gemeenschap, zonder iemand uit te sluiten.

Daarnaast nemen we soms zelf het voortouw voor de ontwikkeling van nieuwe verbindingen omdat de samenleving, mensen en organisaties dit zelf niet gemakkelijk oppakken en wij dat dan toch willen beproeven.

Download hier ons verhaal en overtuiging >>