Om elkaar gemakkelijk online te informeren kunnen maatschappelijke initiatieven gebruikmaken van het door ons met kinderen en jongeren ontwikkelde platform. We leerden samen een concreet format te ontwikkelen waarmee de randvoorwaarden van online communiceren voor gemeenschapsvorming geborgd worden.

Dit format en de eenvoud bewijzen zich keer op keer. Het gebruik hiervan is geen voorwaarde, het voorkomt dat we websitebouwers worden. 

Belangrijker voor al initiatieven is de unieke kennis van Colcoi over de kansen, de vorming van het idee, het autonoom kunnen realiseren, mensen bereiken en betrekken, het voorkomen van structurele kosten en afhankelijkheden en focus krijgen op het verduurzamen van hetgeen ontstaat.

De functionele samenstelling van het Coloci platform en de wijze van gebruik voldoen aan de regels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de bedoeling van deze verordening:
  • er is geen enkele registratie en derhalve ook geen opslag, beheer en gebruik van persoonsgegevens in het platform. Dus ook geen cookies.
  • indien er personen op foto’s gepubliceerd worden, zijn deze nooit automatisch, direct of indirect identificeerbaar, omdat de identiteit niet zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. 

We zijn gewend dat mensen dit verrast. Omdat het afwijkt van de reguliere online communicatieomgevingen en wat vandaag verstaan wordt onder ‘sociale’ media of ‘community’ systemen. Deze zijn allemaal gebaseerd op registratie, exploitatie en koppeling van mensgegevens.

De Coloci omgeving heeft dat in het geheel niet. Niet als antwoord op een AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in 2018, maar al vanaf het begin van de ontwikkeling in 2001. Kinderen en jongeren bedachten dit als meest veilige manier. Veiligheid zou niet in een systeem moeten zitten, maar in mensen zelf. Het is in heel veel gevallen ook totaal niet nodig om mensgegevens te vragen.

Die persoonsgegevens 'verbinden' mensen ook niet. Wat wel verbindt is dat wat je met en voor elkaar wil bereiken. En dat lukt altijd beter als door het gebruik van een online omgeving je ook geen prooi van elkaar of derden kunt worden.

Na 20 jaar toepassen zijn het ontwerp en deze bijzondere samenstelling van functies onderwerp van wetenschappelijke studie ten behoeve van toekomstige digitale ecosystemen geworden.