Gemeenschapszin of gemeenschapskracht zijn meestal niet het vertrekpunt om samen iets voor elkaar te krijgen, een specifieke (persoonlijke) noodzaak, intrinsieke motivatie en welgemeend eigen belang zijn dat wel.

In de praktijk zien we veel burgerinitiatieven en activiteiten vooral gevormd worden naar de wensen, stimulering of opdracht overheden of private organisaties. Of vanuit wijze waarop zij hun rol invullen voor de samenleving. Deze zijn vaak ook nog gericht op een specifiek domein: armoede, zorg, energie en meer. De initiatieven worden dan voorzien van een entiteitsvorm en maken afspraken die hier dan het beste op aansluiten.

We zien steeds vaker dat dit ten koste gaat van de participatie, een gelijkwaardige relatie, de verduurzaming van het project en bovenal van de gemeenschapszin, wederkerigheid en domein overschrijdende kracht van de betrokkenen. Als het al lukt om deze gemeenschapszin te herstellen, vraagt dat een grote inspanning, zowel van de gemeenschap zelf als van de relatie met betrokken organisaties.

Het is daarom van belang dat:
  • eerst vanuit het onderzoeken van de gedeelde intrinsieke motivatie geleerd wordt hoe de gemeenschapszin geborgd kan worden, alvorens over te gaan tot activiteiten, de vorming van entiteit en afspraken
  • overheden en private organisaties meegenomen worden in de leerweg van gemeenschapszin ontwikkeling en zij de toepassing ervan borgt voor zowel de initiatieven als de gemeente
  • deze toepassing van de leerweg en faciliteiten onafhankelijk, belangeloos en zonder kosten aan de initiatieven beschikbaar gesteld worden.
Na een meer dan twintig jarige onconventionele leerweg naar gemeenschapszinontwikkeling en ervaring met meer dan 250 maatschappelijke initiatieven beschikt Stichting Coloci over unieke kennis en faciliteiten. Ze stelt deze als een leerweg beschikbaar aan gemeenschappen, overheden en private organisaties.

Voor gemeenschaps intiatieven:
  • leren hoe ze zich kunnen ontwikkelen en vitaliseren

Voor overheden en private organisaties:

  • leren borgen van vertrouwen in en tussen gemeenschappen
  • leren hoe de eigen regie en zelfredzaamheid kan worden gewaarborgd
  • leren hoe (ook nieuwe-) waarde(n) kunnen worden toegevoegd en benut binnen gemeenschappen en initiatieven