Het platform dat Coloci toepast is het resultaat van vijf jaar samenwerken in co-creatie met jongeren binnen en buiten schoolverband. We leerden dat wanneer we de volgende randvoorwaarden waarborgen een lokale gemeenschap kan ontstaan:
  • drempelloos en openbaar
  • relevant en veilig
  • geen mensgegevens verzamelen en beheren, geen prooi van elkaar of derden worden
  • wat je voor en met elkaar wil bereiken en doet centraal stellen
  • delen, zichtbaar en bruikbaar zijn voor iedereen, een praktisch en functioneel format
  • met minimale functionaliteit en middelen
Dit heeft als gevolg dat:
  • we transformeren van een individuele wereld naar meer samen.
  • kennis en ervaringen delen met anderen dichtbij is het nieuwe weten
Het ontstaan van Coloci
Om antwoorden te vinden op de vraag of mensen elkaar nog wel zouden bereiken bedachten en faciliteerden Jeroen Loeffen en Erik Voskeuil in 2000 een onderzoek naar waarheidsvinding en waardebepaling van digitale informatie-uitwisseling.

Op basis van het verrassende resultaat van dit onderzoek ontwikkelden ze vanaf 2001 nieuwe ideeën en kennis over gemeenschapsvorming, de toekomstige werking van de openbare dialoog en nieuwe informele verbindingen. Ze werkten samen met groepen kinderen, jongeren en hun scholen en daarna met verschillende coöperaties, bedrijven, nuts- en zorginstellingen en universiteiten. Als gevolg van continue nieuwe initiatieven vinden, stimuleren, experimenteren, faciliteren en begeleiden, zijn meer dan 250 maatschappelijke projecten gerealiseerd en is Coloci gevormd.

Dit is de leukste school, stomme dingen delen we niet
Een school- of buurtplein,  zonder onderwijsmethodieken of speeltoestellen,  maar eigen initiatief en regie