Altijd en overal verbinding maken en werken vanuit de existentiële vraag


Vanaf 2001 werkt Coloci samen met veel verschillende organisaties in verschillende sectoren. Altijd op voorwaarde van volledige onafhankelijkheid en ‘sponsoring’ zonder logo. Maatschappelijke initiatieven konden hierdoor autonomer ontstaan, zonder enige sociaal maatschappelijke of zakelijke ‘opdracht’ van deze organisaties.

Door consequent vast te houden aan deze ‘vrijheid’ ontstaat voor alle betrokkenen een context en aanpak waarbinnen de primaire existentiële of een antropologische vraag vooraf geformuleerd wordt, centraal gezet wordt en voortdurend gesteld blijft worden. Dus ook op ieder onderdeel van de uitvoering: de gedeelde intrinsieke motivatie, activiteiten en communicatie, de rollen, functies en relaties. Of bij de doorstart, herontwikkeling of doorgroei van een initiatief.

Door de jaren heen zijn er meer organisaties inhoudelijk actief en betrokken geraakt bij het mogelijk maken en of realiseren van maatschappelijke initiatieven. Met elkaar geven deze invulling aan de ‘participatie samenleving’.

In veel gevallen laat de praktijk zien dat men in de ‘verleiding’ is gekomen om een functionele behoefte praktisch in te vullen, een maatschappelijk probleem te fiksen met een burgerinitiatief of een burgerparticipatie project te organiseren vanuit de uitvoeringsagenda van een publieke of private organisatie. En waarbij sommige het karakter van weer nieuwe instituties krijgen. Dat alles zonder dat het leidt tot een betere verbinding met de betrokken organisaties en hun eigen noodzaak voor een transitie naar een betekenisvolle toekomst. Ze vinden zichzelf niet opnieuw uit, net zomin als veel maatschappelijke initiatieven zelf.Handelen vanuit de existentiële vraag en dit doorvoeren tot in het detail van de uitvoering en meting van het resultaat is niet iedereen gegeven. Net zomin als de verbinding willen houden met het totaal van organisaties en hun publieke of zakelijke doelen of belangen. En niet slechts enkele, gelijksoortige of één organisatie.

Stichting Coloci fungeert als een 'kraamkamer' voor nabuurschap en autonome gemeenschapsvorming. Veel initiatieven zijn niet gebaat bij financiële ondersteuning of verleiding bij aanvang, maar bij het vinden van de gedeelde intrinsieke motivatie, eigen regie, participatie en zelforganisatie.

Er ontstaan hierdoor duurzame wederkerige verbindingen en netwerken, waardoor organisaties, overheden en fondsen leren hoe ze weer in contact kunnen komen. En welke waarde ze op welk moment kunnen toevoegen.

Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat onafhankelijke maatschappelijke initiatieven die vanuit deze basis tot leven gekomen zijn en blijven komen, kansrijk en nodig zijn voor het transformeren van de ‘instituties’.

Ze kunnen richting geven en functies helpen veranderen. De verdeling tussen economische-, sociale- en culturele waardecreatie helpen herijken. Mensen, ongeacht rol, functie en relatie in staat stellen weer samen zaken voor elkaar te krijgen. Een samenleving waarbinnen een overheid, publieke organisaties en zakelijke ondernemingen gewoon nodig blijven. Betekenisvol en in een wederkerige verbinding met iedereen.

Coloci weet deze nodige en soms radicale transformatie aan te jagen en begeleiden. Voor mensen met een maatschappelijk initiatief en organisaties om weer verbonden te geraken.

Meer weten? Neem gerust contact op >>