Een lang gekoesterde wens voor het vinden van nieuwe manieren van doorgeven van het gedachtegoed en de kennis van Coloci, krijgt vorm in het Noord-Groningse Winsum.

Hier wordt vanaf begin 2024, het idee voor de ontwikkeling van het Geert Reindershuis gerealiseerd. Een nieuwe ontmoetingsplek, inspiratiebron en werkplaats zijn voor gemeenschapsvorming, solidariteit- en coöperatieontwikkeling.

Geert Reinders (geboren 1737 Bedum, overleden 1815 Winsum), ontwikkelde zich van molenaarszoon tot kamerlid. Als boer werd zijn veestapel getroffen door de veepest. Reinders wist oplossingen te vinden, waardoor hij de grondlegger van de immuniteitsleer is geworden. Toen enkele jaren later zijn boerderij getroffen werd door brand, richtte hij samen met anderen de sociëteit voor onderlinge bijstand op, de eerste coöperatieve verzekering in Nederland.

Reinders zoekt in alles naar verbinding met de samenleving. Zijn ontwerpen zijn sociaal en duurzaam en streven naar betrokkenheid. Reinders blijkt in alles kritisch, transparant, dienstbaar en bescheiden te zijn. En tegelijk volhardend, radicaal.
Zijn ontwerpen helpen mensen samen verantwoordelijkheid te nemen.

Zijn waarden, gedachtegoed en aanpak kunnen ook vandaag een inspiratiebron en leerweg zijn voor een samenleving in verandering. Daarom heeft stichting Coloci samen met Univé Noord-Nederland het initiatief genomen voor de ontwikkeling en realisering van het Geert Reindershuis.

Bij de ontwikkeling van het idee en plan zijn veel mensen, burgerinitiatieven en coöperaties uit de regio betrokken. Inmiddels is van hieruit een klankbord team ontwikkeld bestaande uit ervaren initiatiefnemers van deze lokale organisaties.
Zij zien dat het Geert Reindershuis als leerwerkplaats in een behoefte gaat voorzien. Met de nadruk op de kennis over gemeenschapsvorming, wederkerigheid en coöperatief ondernemen.

De realisering van het Geert Reindershuis wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, Univé Buurtfonds, Hanze Hogeschool, ministerie van Binnenlandse Zaken en Univé Noord-Nederland.

Leer meer over deze ontwikkeling op geertreindershuis.nl