Waar je jezelf kunt zijn met anderen, samen leuke dingen doen en voor jezelf en de buurt zorgen. Waarom en wanneer jij dat wil. Heel gewoon eigenlijk, maar niet altijd vanzelfsprekend.

Coloci heeft inmiddels honderden buurt- en wijkinitatieven ondersteund in de ontwikkeling van meer nabuurschap op een wijze waardoor meer sociale cohesie ontstaat.

Wat is je buurt eigenlijk?
Daar staat je huis waar:

  • je thuis bent samen met je naasten
  • jezelf kunt zijn, anoniem, zonder rol of functie
  • je niks moet, maar mag of wil
  • je veilig bent, geen prooi van elkaar of derden
  • je elkaar ontmoet en actief bent met elkaar, waarom en wanneer jij dat wil
  • je elkaar (ont)zorgt, zonder dat je er op aangesproken wordt
  • je gewoon informeel samenleeft en elkaar respecteert
  • je geen conflict met elkaar wil hebben
  • je zelf bepaalt hoe groot de buurt is

Je buurt is dus geen marktplaats, bedrijf of instelling. En geen economische entiteit ook al wil men dat nog wel eens anders zien.

Je buurt is geen homogene community, maar een netwerk van verbindingen van mensen, diversiteit en gemeenschappen.

Bovenstaande uitgangspunten zijn altijd onderdeel van het plan dat we samen met deelnemers opstellen. En ze liggen aan de basis van de werking en samenstelling van het online community medium.

Deze combinatie brengt alle buurtinitiatieven tot leven en legt de basis voor een duurzame groei, meer verbinding en samen dingen voor elkaar krijgen.