Coloci is het resultaat van 20 jaar onafhankelijke en onconventionele ontwikkeling van kennis, gereedschappen en toepassing:

  • eerst vijf jaar met kinderen en jongeren binnen en buiten schoolverband
  • daarna 15 jaar met volwassen met een maatschappelijk initiatief voor
    de buurt, het dorp of de regio
  • innovatieve buurtinitiatieven waarin we in de opstartfase zelf het voortouw nemen
In Nederland zijn vandaag ongeveer 250 lokale maatchappelijke initiatieven die gebruik maken van Coloci. Samen bereiken ze inmiddels enkele miljoenen mensen. Denk daarbij aan buurten, steunpunten, verenigingen of coöperaties.

Initiatieven waarbij het gemeenschappelijk motief draait om plezier, steun, hoop, zekerheid, gezondheid, kwaliteit van leven, ontwikkeling en combinaties hiervan. Motivaties voor verbinding die je niet kunt claimen, wel kunt helpen realiseren ten einde in contact met elkaar te komen.

Belangrijk daarbij is het naleven van de uitgangspunten van een informele verbinding. Zo bepalen mensen zelf de mate verbinding en zichtbaarheid.

Bij alle deelnemers draait het niet om persoonlijke profilering maar om samen zijn en doen. Niemand wil door de steun van Coloci een prooi van een ander worden. Dat maakt het medium uniek ten opzichte van alle andere sociale en online media.

Dit principe is verweven in de werking van alle op Coloci gebaseerde netwerken. Deze site is dus geen startpagina of online kanaal waarlangs deelnemers ongevraagd publiek gevonden of benaderd kunnen worden.