Vanaf 2013 is Coloci actief betrokken bij de ontwikkeling van de Coöperatie Univé Verzekeringen en haar beweging 'terug naar de kracht, via een nieuwe weg'.

Als aanjager ‘van buiten’ en  pragmatische begeleider van vernieuwing en ontwerper van een nieuwe leerweg waarmee Univé:
  • het (lokale) contact met de leden, klanten en relaties innoveert en vitaliseert, waarbij het hebben van een informele verbinding net zo belangrijk is als een formele relatie
  • een verbindende positie inneemt in de lokale netwerksamenleving
  • talenten van medewerkers geprikkeld worden en er nieuwe deskundigheid ontstaat.
  • lokale medewerkers en teams invulling te geven aan nieuwe activiteiten en ontmoetingen met klanten en relaties en de verbindende kracht en waarde van iedere medewerker en de organisatie vergroot
  • een community zekerheidsmerk wordt, die weet wat er speelt en welke behoeften er zijn bij klanten en de samenleving
  • anticipeert op een veranderende rol in de samenleving
  • een uniek solidariteitsnetwerk  van en voor mensen is die elkaar  helpen tegenspoed te voorkomen en schade te beperken
  • samen, dichtbij en doen voor iedereen zichtbaar in de praktijk brengen

Bij deze ontwikkelingen worden het gedachtegoed en de kennis van het Coloci platform toegepast, worden randvoorwaarden en uitgangspunten eigen gemaakt.

Het is een leerweg voor cultuurverandering, een nieuwe rol in de samenleving, het overwinnen van innerlijke weerstand van medewerkers, het verhaal van de hele organisatie maken, ongeacht rol of functie en meer.


Gestaag ontstaat er een netwerk van 130 lokale ‘samen zekerheid organiseren’ gemeenschappen en vormen deze een belangrijke basis van de toekomst van Univé, haar waarde en werking voor en met de samenleving.workshop 'samen leren verbinden'