Eén steunpunt dat zich in 2006 vrijwillig inzette voor mensen die een naaste helpen in Hoogeveen, blijkt het begin te zijn geweest van een uniek netwerk van lokale initiatiefnemers van activiteiten en ontmoetingen van en voor mensen die samen betekenis geven aan de inhoud van de waardevolle verbinding dichtbij en aan een onbaatzuchtige zorg voor een naasten.

Inmiddels heet dit netwerk ‘Niet voor mezelf alleen’ en is beschikbaar voor steunpunten en organisaties die zich actief inzetten voor anderen en met elkaar activiteiten in de buurt of woonplaats organiseren. Samen bereiken ze iets meer dan 800.000 mensen in de (thuis)zorg in diverse regio’s.

Voor al deze mensen geldt dat uit vrije wil je naasten helpen niet altijd een keuze is. Wanneer je omgeving je in je waarde laat en je zo nodig ondersteunt, kan het jou en anderen goed doen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die vrijwillig een ander helpt en daarmee aan het levensgeluk van een ander.

In 2012 kreeg het netwerk erkenning van de Verenigde Naties als zijnde een voorbeeld en aanmoediging voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van coöperatieve samenwerking.