In de zomer van 2017 werd het team van Coloci gevraagd op basis van haar ontwikkelde gedachtegoed en ervaringen invulling te geven aan een cursus van de Erasmus School of Health Policy & Management.

Dat leidde tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Gezond en plezierig leven voor iedereen’, hoe houdt de zorgsector contact met de samenleving? En een onconventionele uitvoering van de cursus waarbij het gedachtegoed en de toepassing van Coloci onderdeel van het onderzoek werden.

In reactie op enerzijds de terugtrekkende overheid en anderzijds de grenzeloze mogelijkheden om digitaal en lokaal te communiceren en kennis te delen, verandert de verhoudingen tussen organisaties en burgers radicaal. Burgers kunnen en gaan steeds meer zelf organiseren. Op basis van informele relaties en zonder (financiële) afhankelijkheden van derden. De implicatie van zelf organisatie (of het ontbreken er van) is dat het niet langer vanzelfsprekend is dat de zorg van zorgorganisaties, zekerheid van verzekeringen, kennis van universiteiten en visies van beleidsorganisaties aansluit bij de verwachtingen en de behoeften van burgers.

Het lukte om ‘buiten de paden te treden’ en er een ‘cursus voor intimi’ van te maken. Een design challenge met studenten en hoogleraren van Erasmus, alumni van de Design Academy, bestuurders van Zorgspectrum een zorgorganisatie uit Houten, directie toezicht Sociaal Domein en bestuurders van Univé coöperatieve verzekering. En een groot aantal externe deskundigen, ontwerpers en bestuurders.Er zijn nieuwe ideeën uitgewerkt. Over een veranderende rol van de organisatie en van de professional in relatie met de mens en zijn of haar nieuwe behoeften en wensen. En over de betekenis van de organisatie voor de samenleving, wat dat inhoudt voor jezelf als persoon, relaties, medewerker, eigenaar en meer. Er vallen 'muurtjes' weg, je persoonlijke ontwikkeling of verbinding met een ander kan dan meer of verder liggen dan één hokje naar links of rechts, een oplossing mag dan overal vandaan komen.

De deelnemers ervaren dat een ‘data-arme’ infrastructuur van Coloci een nieuw perspectief kan bieden op veilig, zinvol en informeel samen zijn, doen en delen. 

De deelnemende organisaties hebben nieuwe inzichten gekregen en zetten op basis van wat er geleerd is, concrete stappen voor nieuwe ontwikkelingen. In het voorjaar van 2018 zullen studenten hiervan verslag doen.De cursus is uitgevoerd in samenwerking met Anne Mieke Eggenkamp en Fennemiek Gommer (Caracta >>) en in opdracht van professor Antoinette de Bont.Op vrijdag 2 februari 2018 aanvaart Antoinette haar leeropdracht als hoogleraar sociologie van innovaties in zorg bij Erasmus School of Health Policy & Management en spreekt ze haar oratie uit: de data doen het niet.