In Nederland zijn ongeveer 250 lokale maatchappelijke initiatieven die gebruik maken van Coloci. Samen bereiken ze inmiddels enkele miljoenen mensen. Denk daarbij aan buurten, steunpunten, verenigingen of coöperaties.

Initiatieven waarbij het gemeenschappelijk motief draait om plezier, steun, hoop, zekerheid, gezondheid, kwaliteit van leven, ontwikkeling en combinaties hiervan. Motivaties voor verbinding die je niet kunt claimen, wel kunt helpen realiseren ten einde in contact met elkaar te komen.

Belangrijk daarbij is het naleven van de uitgangspunten van een informele verbinding. Zo bepalen mensen zelf de mate verbinding en zichtbaarheid.

Bij alle deelnemers draait het niet om persoonlijke profilering maar om samen zijn en doen. Niemand wil door de steun van Coloci een prooi van een ander worden. Dat maakt het medium uniek ten opzichte van alle andere sociale en online media.

Dit principe is verweven in de werking van alle op Coloci gebaseerde netwerken. Deze site is dus geen startpagina of online kanaal waarlangs deelnemers ongevraagd publiek gevonden of benaderd kunnen worden.

Onder coloci inspiratie >> worden enkele voorbeeld ontwikkelingen en netwerken toegelicht.
  • Kennis delen met Erasmus Universiteit >> Coloci is onderwerp van studie 
  • Plezier met de buurt >>, een snelgroeiend netwerk voor mensen met burgerinitiatieven voor meer sociale cohesie en participatie in de eigen buurt.
  • Niet voor mezelf alleen >>, een netwerk van en voor steunpunten en organisaties die zich actief inzetten voor anderen en met elkaar activiteiten in de buurt of woonplaats organiseren.
  • Buurtkijken >> Bewoners en stadsbestuur werken samen aan oplossingen voor een toegankelijke openbare ruimte voor iedereen