Jeroen Loeffen en Erik Voskeuil zagen midden negentiger jaren het sociale klimaat en de communicatiemogelijkheden onbegrensd worden voor iedereen. En daarmee de vraag naar de toekomst van een duurzame en wederkerige verbinding tussen mensen onderling en met organisaties. Hoe verhouden we ons met elkaar in een hyper geïndividualiseerde wereld? 

Om antwoorden te vinden op de vraag of mensen elkaar nog wel zouden bereiken bedachten en faciliteerden ze in 2000 een onderzoek naar waarheidsvinding en waardebepaling van digitale informatie-uitwisseling. 

Op basis van het verrassende resultaat van dit onderzoek ontwikkelden ze vanaf 2001 nieuwe ideeën en kennis over gemeenschapsvorming, de toekomstige werking van de openbare dialoog en nieuwe informele verbindingen. Ze werkten samen met groepen kinderen, jongeren en hun scholen en daarna met verschillende coöperaties, bedrijven, nuts- en zorginstellingen en universiteiten. Als gevolg van continue nieuwe initiatieven vinden, stimuleren, experimenteren, faciliteren en begeleiden, zijn meer dan 250 maatschappelijke projecten gerealiseerd en is Coloci ontstaan.

Jeroen volgde de kunstopleiding, maakte fotowerk en enkele bekroonde films. Daarna droeg hij bij aan de ontwikkeling van een reeks innovatieve film- en communicatiebedrijven. De passie voor ondernemen, mensen helpen en verbinden is als vanzelf meegekomen uit de dorpswinkel waar hij opgroeide. Net als het idee om niemand uit te sluiten. Omdat je alleen mét elkaar een samenleving kunt vormgeven en daarmee kunt bijdragen aan een leuker en zinvoller leven van iedereen.

Erik studeerde Informatica in Enschede en maakte daarna kennis met diverse innovatieve bedrijven en technologieën. Altijd op het raakvlak van mens en techniek, geïnspireerd door innovatie en eenvoud van architectuur. 

Manon van der Neut heeft een bachelor in Journalistiek en begeleidt nu bijna een jaar met enthousiasme diverse Coloci projecten en deelnemers. Het menselijke en sociale aspect van het werk spreekt haar zeer aan.

Op eigen kracht werken aan een nieuwe of toekomstige duurzame verbinding is vandaag voor iedere organisatie van strategisch belang. Maatschappelijke initiatieven, deelnemers en betrokken publieke en private organisaties ervaren het vermogen van dit team om bij aanvang de betekenisgeving van de beoogde verbinding te vinden, deze centraal te stellen en daarna te houden. Met als resultaat nieuwe kansen voor ontmoeting en activiteiten.

Vanaf medio 2022 wordt de continuïteit van het om niet beschikbaar stellen van de kennis door bestaande en nieuwe maatschappelijke initiatieven geborgd via Stichting Coloci. 

Contact gegevens
stichting Coloci
Printerweg 10
3821 AD Amersfoort
tel 033 453 6080