Jeroen Loeffen en Erik Voskeuil zagen al eind negentiger jaren de behoefte opkomen naar een nieuwe duurzame verbinding tussen mensen onderling en organisaties. Om antwoorden te vinden op de vraag of mensen elkaar nog wel zouden bereiken bedachten en faciliteerden ze in 2000 een onderzoek naar waarheidsvinding en waardebepaling van digitale informatie-uitwisseling.

In 2001 richtten ze Villa Koopzicht op en ontwikkelden ze nieuwe ideeën en kennis over community vorming, de toekomstige werking van de openbare dialoog en nieuwe informele verbindingen. Ze werkten samen met groepen kinderen, jongeren en hun scholen en daarna met verschillende coöperaties, bedrijven, nuts- en zorginstellingen en universiteiten. Als gevolg van continue nieuwe initiatieven vinden, stimuleren, experimenteren, faciliteren en begeleiden, zijn meer dan 200 community projecten gerealiseerd en is in 2016 Coloci ontstaan.

Jeroen volgde de kunstopleiding, maakte fotowerk en enkele bekroonde films. Daarna droeg hij bij aan de ontwikkeling van een reeks innovatieve film- en communicatiebedrijven. De passie voor ondernemen, mensen helpen en verbinden is als vanzelf meegekomen uit de dorpswinkel waar hij opgroeide. Net als het idee om niemand uit te sluiten. Omdat je alleen mét elkaar een samenleving kunt vormgeven en daarmee kunt bijdragen aan een leuker en zinvoller leven van iedereen.

Erik studeerde Informatica in Enschede en maakte daarna kennis met diverse innovatieve bedrijven en technologieën. Altijd op het raakvlak van mens en techniek, geïnspireerd door innovatie en eenvoud van architectuur. Techniek als middel om mooie doelen te bereiken.

Linda Schotanus heeft een bachelor in Communicatie en begeleidt al meer dan 10 jaar met enthousiasme diverse Coloci projecten en deelnemers.

Op eigen kracht werken aan een nieuwe of toekomstige duurzame verbinding is vandaag voor iedere organisatie van strategisch belang. Deelnemers en klanten ervaren het vermogen van het Coloci team om bij aanvang de betekenisgeving van de beoogde verbinding te vinden, deze centraal te stellen en daarna te houden. Met als resultaat nieuwe kansen voor ontmoeting en activiteiten.

Contact gegevens
Villa Koopzicht
Printerweg 10
3821 AD Amersfoort
tel 033 453 6080