Het Coloci platform, community kennis en medium, zijn gratis en zonder verplichtingen voor mensen met een maatschappelijk initiatief.

Dat is mogelijk doordat het Coloci team naast maatschappelijke initiatieven ook publieke organisaties en bedrijven begeleidt die community kennis en faciliteiten van Coloci inzetten ten behoeve van een nieuwe informele verbinding met leden, klanten en medewerkers, verbindingen waar wat mensen waardevol vinden centraal staat.

Het Coloci platform is het resultaat van veel jaren van community kennisontwikkeling en toepassing bij (po en vo) scholen, coöperaties, bedrijven, nuts- en zorginstellingen.

De onstane kennis is inmiddels ook onderwerp van studie op diverse universiteiten in Europa.

Wil je gebruik maken van Coloci, neem dan gerust contact op >>

Coloci wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen en organisaties in vrijheid, informeel, betrokken, integer, optimistisch, drempelloos en veilig met elkaar optrekken, zonder iemand uit te sluiten. Omdat je in verbinding met elkaar een leuker en zinvoller leven hebt.

Iedere deelname begint met een intake waarin doel en het gemeenschappelijke motief van het initiatief en de beoogde gemeenschapvorming worden overlegd. Dat maakt voor iedereen ook duidelijk of het initiatief aansluit bij de doelstellingen van Coloci platform. 

Tijdens het gebruik van het Coloci platform worden deelnemers begeleid bij de realisatie hiervan.