Waar je jezelf kunt zijn met anderen, samen leuke dingen doen en voor jezelf en de buurt zorgen.

Heel gewoon eigenlijk, maar niet altijd vanzelfsprekend.

Plezier met de buurt is een snelgroeiend netwerk voor mensen met burgerinitiatieven voor meer sociale cohesie in de eigen buurt. Mensen die het contact met de buren graag informeel willen houde en zichzelf niet als onderdeel van een marktplaats willen zien. Waar de buurt niet als economische entiteit, actie- of belangengroep gepresenteerd hoeft te worden.
In deze buurten zijn mensen geen prooi van elkaar over van derden en ook niet van coloci/plezier met de buurt.

www.pleziermetdebuurt.nl